Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on job-site wastage of building materials in the construction industry of Turkey

Şantiyelerde yapı malzemeleri kaybı üzerine türk inşaat sektörü özelinde bir inceleme çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93421 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON JOB-SITE WASTAGE OF BUILDING MATERIALS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF TURKEY Ergiin, Ozan M. S. in Building Science, Department of Architecture Supervisor: Inst. Türel Saranh Co-supervisor: Part-time Inst. A. Erkan Şahmalı December 1999, 78 pages The ongoing economic crisis in all activity areas of Turkey has also adversely affected the construction industry. While the overall costs of construction and prices of building materials have increased, the rate of profit in the industry has decreased. However, even though building materials waste is a critical problem in terms of finance, it has always been neglected by the industry. The development of quality control standards and professional inspection systems for the international enterprises of the Turkish construction industry has only been effective in minimizing materials waste, not in overcoming the chronic problem directly. With respect to parameters of waste problem in the industry, preliminary survey about the problem was conducted but there were no proper documents found to estimate the quantity of materials waste. Then, a questionnaire was prepared and carried out in construction sites as the method to collect data about the problem through information supplied by the construction site personnel. The results of questionnaire confirmed us that there is materials waste on construction sites and it has really adverse effects on finance. Furthermore, reasons, probable effective solutions, and the approach of international companies to the same problem both in construction industry and in other industries were evaluated within the boundaries of this thesis. Finally, the thesis, by studying a subject not analyzed and evaluated before, aimed to put it on the agenda of the construction industry in Turkey. Keywords: Turkish construction industry, flow of materials, building materials waste. iii

Summary:

öz ŞANTİYELERDE YAPI MALZEMELERİ KAYBI ÜZERİNE TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖZELİNDE BİR İNCELEME ÇALIŞMASI Ergün, Ozan Yüksek Lisans, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Öğr. Gör. Türel Saranlı Ortak Tez Yöneticisi: Yan Zamanlı Öğr. Gör. A. Erkan Şahmalı Aralık 1999, 78 sayfa Son yıllarda ülkemizin genelinde etkili olan ekonomik kriz inşaat sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Girdi maliyetleri artmış, malzeme fiyatları fahiş rakamlara ulaşmış ve kar oranları düşmüştür. Bu koşullar altında yapı malzemelerinin yapım süreci içersindeki kaybı ekonomi ile ilgili ciddi bir problem haline gelmiş olmasına rağmen Türk inşaat sektöründe sürekli göz ardı edilmiştir. Türk inşaat sektörünün uluslararası yatırımlara yönelişi ile beraber kalite kontrol sistemleri geliştirilmeye başlanmış ve kontrollük hizmetleri ciddiye alınır olmuştur. Bu tür direkt malzeme kayıplarım engellemeyi amaçlamayan önlemler bile kayıpların azalmasında etkili olmuştur. Bu gelişmeden ve yapı malzemeleri kaybının inşaat sektöründe ciddi bir ekonomik problem olduğu hususundan yola çıkılarak yapılan araştırmada, sektörün arşiv ve dokümantasyon alışkanlıkları olmadığından herhangi bir şantiyede malzeme kayıplarının miktarı hakkında herhangi bir kayda ulaşılamamıştır. Gelinen bu aşamada, anket çalışması metod olarak belirlenmiş; sektörün ve kamuoyunun kanaatinin yapı malzemeleri kaybının varlığını ve ekonomik ciddiyetini kanıtlar doğrultuda olduğu anlaşılmıştır. Problemin nedenleri üzerinde durulmuş, maddelerin örneklerle açılımı yapılmaya çalışılmış ve muhtemel çözüm aralıkları irdelenmiştir. Konu ile ilgili evrensel yaklaşımlar da sorgulanmış, diğer sektörlerle malzeme bazında ortak paylaşıma yönelik prensipler ve yöntemler incelenmiştir. Bu çalışma sonuç olarak daha önce üzerinde durulmamış bir konuyu derleme- toparlama ve dikkat çekerek inşaat sektörünün gündemine alabilme çalışmasıdır. Anahtar Kelimeler: Türk inşaat sektörü, malzeme dolanımı, yapı malzemeleri kaybı. iv !£, TOSSEKOĞKETIM KSWUi 1%