Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

A study on McGinn's mysterianism

McGinn gizemciliği üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 439143 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis discusses in detail McGinn's mysterianism with respect to the mind-body problem. McGinn calls his hypothesis, which is formulated for the solution of this problem, 'transcendental naturalism'. There are some objections to McGinn's transcendental naturalism, and they will be analyzed in this thesis in detail. While McGinn's hypothesis seems to be consistent and reasonable to some extent with respect to its replies to these criticisms; it has some problematic aspects as well. And this thesis will be written to show both the reasonable and the problematic sides of McGinn's mysterianism.

Summary:

Bu çalışma beden-zihin problemi açısından McGinn gizemciliğini ayrıntılı olarak ele almaktadır. McGinn, beden-zihin probleminin çözümü üzerine geliştirdiği hipotezini 'transandantal natüralizm' olarak tanımlar. Transandantal natüralizm hipotezine bir takım itirazlar bulunmaktadır ve bu çalışmada söz konusu itirazlar ayrıntılı bir biçimde ele alınıp incelenecektir. McGinn'in hipotezi bir yandan bu eleştirilere verdiği cevaplar açısından bir dereceye kadar tutarlı ve akla yatkın görünürken, diğer yandan onun da problemli olduğu yanlar bulunmaktadır. Ve bu tez McGinn'in gizemciliğinin hem akla yatkın, hem de problemli yanlarını açıkça göstermek amacıyla yapılmış bir çalışmadır.