Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (İngilizce) Anabilim Dalı

A study on migration in the Middle East and North Africa

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki göç üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302008 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to investigate both the causes and effects of migration in the Middle East and North Africa with a view to identifying the patterns and trends that characterize migration phenomena in the region. It is argued that migration is a significant variable to understand the economic, social and political dynamics of the development that the MENA countries have experienced since imperial and/or colonial times. In its different variants, migration has been conditioned primarily by economic vicissitudes. With the exception of the Gulf states, all of the MENA countries have experienced significant levels of immigration as well as emigration especially since the 1980s when the structural effects of the oil crisis (1973) surfaced. The Iraq-Iran War of the 1980s and the Gulf War of the 1990s enhanced the existing trends of migration. In the absence of political reform and economic restructuring, the economies of the region have rejuvenated the conditions of migration. Having drawn upon sociological theories, political histories and economic analyses to identify and discuss the patterns and trends of migration, the present study argues in complete contrast to a policy-oriented Western scholarship that migration is far from being a stimulus for economic growth across the MENA countries.

Summary:

Bu tez, göç kavramını oluşturan kalıpları ve eğilimleri irdeleyerek Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) Bölgesi'ndeki göçün hem sebeplerini hem de etkilerini ortaya koymaktadır. Imparatorluk ve/veya kolonileşme döneminden bu yana göçün ODKA bölgesindeki gelişmenin ekonomik, sosyal ve siyasi dinamiklerini anlamlandırabilmek adına önemli bir değişken olduğu tartışılmaktadır. Göç aldığı farklı biçimlerle ekonomik dalgalanmalardan etkilenerek ortaya çıkan bir gelişmedir. Körfez ülkeleri haricinde bütün ODKA ülkeleri Petrol Krizi'nin (1973) etkilerinin hissedilmesiyle beraber 1980lerden bu yana dışarıya göç vermekle beraber belirgin düzeyde göç de almışlardır. 1980lerin İran-Irak Savaşı ve 1990ların Körfez Savaşı varolan göç eğilimini arttırmıştır. Siyasi reformların ve ekonomik yeniden yapılanmanın eksikliğinde, bölge ekonomileri göç koşullarını yeniden üretmiştir. Bu çalışma sosyolojik teorilerden hareketle siyasi tarihi ve ekonomik analizleri kullanarak göç kalıplarını ve eğilimlerini tanımlamış ve Batı merkezli öğretinin aksine göçün ODKA bölgesinin ekonomik büyümesi için teşvik edici bir unsur olmadığını ortaya koymuştur.