Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

A study on novice classroom teacher's problems with regular alternative certificates

Alandan ve alan dışından ilköğretim sertifikası alarak atanan sınıf öğretmenlerinin mesleki sorunları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147638 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study was to explore the problems of first three-year classroom teachers who graduated from regular teacher education programs and alternative certificate programs The study also aims at examining the problems in relation to the type of certification, gender, cities they work in, institutions they graduated from, age, graduation year, recruitment year, teaching practice, number of teachers in the schools, class size, and type of classroom they teach The subjects of this study were elementary school classroom teachers, from Ordu, Samsun and Sinop ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı Eğitim Falcültelerinin sınıf öğretmenliğinden mezun olan öğretmenlerle sınıf öğretmenliği dışından mezun olan ve öğretmenlik sertifikasına sahip sınıf öğretmelerinin, mesleklerinin ilk üç yılında karşılaştıkları sorunları araştırmaktır Bu çalışmada öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar, alandan ya da alan dışından olmaları, cinsiyet, çalıştıkları il, mezun oldukları kurum, yaş, mezuniyet yılı, atanma yılı, öğretmenlik yaptıkları süre, okuldaki öğretmen sayısı, sınıflarmdaki öğrenci sayısı, okuttukları sınıf türü gibi değişkenler açısından da incelenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.