Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Study on poverty in the city with a specific focus on ethnic networks

Etnik ilişki ağları odaklı bir kent yoksulluğu çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123077 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON POVERTY IN THE CITY WITH A SPECIFIC FOCUS ON ETHNIC NETWORKS Yıldız, Melik Zafer M ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ ETNİK İLİŞKİ AĞLARI ODAKLI BİR KENT YOKSULLUĞU ÇALIŞMASI Yıldız, Melik Zafer Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Doç Dr H Tank Şengül Nisan 2002, 158 sayfa Bu çalışmanın amacı kent yoksullarının bir takım gecekondu mahallelerinde konut ve gelir sahibi olabilmek için kurdukları etnik ilişki ağlarının önemim belirlemeye yöneliktir Bu amaçla, kent yoksulları, geçim stratejileri ve etnik köken üzerine yapılan teorik tartışmalar dikkate alındıktan sonra, önce etnik ilişki ve bu ilişki ağlarının kullanılması, buna ek olarak hane/hanehalkı yaşam stratejileri örüntülerinin kentte etnik köken dolayımıyla ortaya çıkışı ve sosyo-mekansal kutuplaşması incelenmiştir Bununla beraber, kent yoksullarının geçinme stratejileri emek pazarındaki konum ve mekansal stratejiler olmak üzere iki ölçekte İstanbul'un Halkalı semtindeki gecekondu yerleşimlerinde anket uygulanarak test edilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.