Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı

A study on preservice elementary mathematics teachers mathematical problem solving beliefs

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmeye yönelik inanışları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218040 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study analyzes the kinds of beliefs pre-service elementary mathematics teachers hold about mathematical problem solving, and investigates whether, or not, gender and university attended have any significant effect on their problem solving beliefs. The sample of the present study consisted of 244 senior undergraduate students studying in Elementary Mathematics Teacher Education programs at 5 different universities located in Ankara, Bolu, and Samsun. Data were collected in spring semester of 2005-2006 academic years. Participants completed a survey composed of three parts as demographic information sheet, questionnaire items, and non-routine mathematics problems. The results of the study showed that in general the pre-service elementary mathematics teachers indicated positive beliefs about mathematical problem solving. However, they still had several traditional beliefs related to the importance of computational skills in mathematics education, and following predetermined sequence of steps while solving problems. Moreover, a number of pre-service teachers appeared to highly value problems that are directly related to the mathematics curriculum, and do not require spending too much time. Also, it was found that although the pre-service teachers theoretically appreciated the importance and role of the technology while solving problems, this belief was not apparent in their comments about non-routine problems. In addition to these, the present study indicated that female and male pre-service teachers did not differ in terms of their beliefs about mathematical problem solving. However, the pre-service teachers? beliefs showed significant difference when the universities attended was concerned. Keywords: Mathematical Problem Solving, Pre-service Elementary Mathematics Teachers, Beliefs, Teacher Education, Mathematic Education

Summary:

Bu çalısmada ilkögretim matematik ögretmen adaylarının problem çözme ile ilgili inanısları incelenmis ve cinsiyet ile üniversitenin ögretmen adaylarının problem çözme inanısları üzerinde etkisi olup olmadıgı arastırılmıstır. Arastırmanın örneklemi 2005-2006 egitim yılı bahar döneminde Ankara, Bolu ve Samsun illerindeki 5 üniversitenin ilkögretim matematik ögretmenligi bölümlerinde okuyan 244 ögretmen adayıdır. Veriler arastırmacı tarafından gelistirilen bir anket aracılıgıyla toplanmıstır. Anket, kisisel bilgileri, matematige yönelik inanısları ve rutin olmayan matematik problem yorumlarını edinmeye yönelik üç bölümden olusmaktadır. Arastırmanın sonucunda genel olarak ilkögretim matematik ögretmen adaylarının problem çözme ile ilgili pozitif görüslere sahip oldukları ancak hâlâ hesaplama becerilerinin önemi ve problem çözerken önceden belirlenmis adımları takip etmenin gerekliligi gibi bazı gelenekçi görüslere sahip oldukları saptanmıstır. Ayrıca bazı ögretmen adaylarının çok zaman harcamayı gerektirmeyen ve direkt matematik müfredatı ile ilgili olan problemlere oldukça deger verdikleri belirlenmis, ögretmen adaylarının problem çözerken teknoloji kullanmanın önemi ve degeri hakkındaki inanıslarının ise sadece teorik oldukları bulunmustur. Bunların yanında ögretmen adaylarının problem çözme inanıslarının cinsiyete baglı olarak farklılık göstermedigi ancak devam ettikleri üniversiteler bazında önemli farklılık gösterdigi saptanmıstır. Anahtar Kelimeler: Matematiksel Problem Çözme, ilkögretim Matematik Ögretmen Adayları, inanıslar, Ögretmen Egitimi, Matematik Egitimi