Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A study on production line qualification (PLQ)-solution heat treatment

Üretim hattı kalifikasyonu (ÜHK) üzerine bir çalışma-çözündürme ısıl işlemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143259 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Üretim Hattı Kalifîkasyonu (ÜHK), savunma sanayinde tüm dünyada ortak bir uygulama haline gelmektedir. Bu tezde, Üretim Hattı Kalifîkasyonunun temel ilkeleri üzerinde durulmuş ve otomotiv sanayinde uygulanmakta olan İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ile savunma sistemlerindeki tekliğini belirlemek üzere karşılaştınlmıştır. Ayrıca, 2.75" roket motor borusu üretim hattının, çözündürme ısıl işlemi prosesine, ÜHK yöntemi uygulanmış ve kusurlu ürünleri azaltmada önemli Ölçüde gelişmeler sağlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Üretim Hattı Kalifîkasyonu, ÜHK, Çözündürme Isıl İşlemi, Roket Motor Borusu.

Summary:

Production Line Qualification (PLQ) is becoming a common worldwide application in defense industry. In this thesis, the basis of Production Line Qualification is overviewed and compared with the automotive industry's Advanced Product Quality Planning (APQP) to determine its uniqueness in defense systems. Moreover, PLQ approach was applied to the solution heat treatment process of the 2.75" rocket motor tube production line and considerable improvements were achieved in the reduction of defective parts. Keywords: Production Line Qualification, PLQ, Solution Heat Treatment, Rocket Motor Tube.