Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı / İlköğretim Bilim Dalı

A study on professional development toward science centers: change in science teachers' awareness about science centers and ways of conducting science center visits

Bilim merkezlerine yönelik mesleki gelişim üzerine bir çalışma: fen öğretmenlerinin bilim merkezleri hakkındaki farkındalıklarındaki ve bilim merkezlerine gezi düzenleme yollarındaki değişim

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 566732 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.