Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on recent approaches in the production of public parks in western cities

Batı kentlerinde kamu parklarının tasarımında yeni yaklaşımlar üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119249 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON RECENT APPROACHES IN THE PRODUCTION OF PUBLIC PARKS IN WESTERN CITIES Şimşek, Bige M 5 , Urban Design Supervisor: Assist Prof Dr Güven Arif Sargın December 2002, 174 pages This thesis analyses the recent realizations concerning the production of public parks in metropolitan cities The park, representing the 'image of nature' in the city, is constructed to provide places for recreational activities which are part of the social life practices ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz BATI KENTLERİNDE KAMU PARKLARININ TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Şimşek, Bige Yüksek Lisans, Kentsel Tasarım Tez Yöneticisi: Yard Doç Dr Güven Arif Sargın Aralık 2002, 174 sayfa Bu tez, metropolitan kentlerde kamu parklarının üretilmesine ilişkin çağdaş uygulamaları analiz eder Kent içinde 'doğanın temsilcisi' olan parklar, sosyal yaşam pratiklerinin bir parçası olan 'rekreasyonel' aktivitelere olanak sağlamak amacıyla tasarlanırlar Dolayısıyla, parklar 'kültür' ve 'doğa' nın etkileşim içinde bulunabildiği mekanlardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.