Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

A study on reflective reciprocal peer coaching: An application in pre-service English language teaching context

Yansıtmalı karşılıklı akran eğitimi çalışması: İngilizce öğretmenliği programı hizmet öncesi öğretmen eğitiminde bir uygulama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 304216 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to implement reflective reciprocal peer coaching (RRPC) practice into an ELT pre-service teacher education context, and to find out how this practice affects pre-service teachers? reflectivity levels as well as to explore their perceptions about it For the purposes of the study, a total of 12 pre-service teachers enrolled in an ELT teacher education program at Anadolu University, Turkey participated in the study For a systematic and effective implementation of the RRPC practice a training component is organized and different tools such as the observation forms, coaching cycle checklists and intervention session checklists are developed and used The participants received training on various aspects of reflective reciprocal peer coaching (RRPC) for twelve weeks and they were involved in RRPC practice for eight weeks ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, İngilizce Öğretmenliği hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtmalı karşılıklı akran eğitimi (YKAE) uygulamasını gerçekleştirerek bu uygulamanın öğretmen adaylarının yansıtma seviyelerine etkisini ve onların uygulama ile ilgili algılarını ortaya çıkarmaktır Bu amaçlar doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programına kayıtlı 12 öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır YKAE uygulamasının sistematik ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için uygulama öncesi bir eğitim süreci düzenlenmiş ve bu amaçla gözlem formları, eğitim döngü kontrol listeleri ve müdahale toplantıları kontrol listeleri gibi farklı araçlar geliştirilip kullanılmıştır Katılımcılara YKAE konusunda 12 haftalık bir eğitim verilmiş ve sekiz hafta boyunca YKAE uygulamalarına katılmaları sağlanmıştır Çalışmada hem nicel hem de nitel araştırma araçları kullanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.