Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü / Restorasyon Anabilim Dalı

A study on reusing Bouleuterion of TEOS

TEOS Bouleuterionu'nun yeniden kullanımı üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 385006 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study is constructed upon the question of "How should we approach to a building in an archaeological site for its compatible and sustainable utilization?" as a contemporary phenomenon which was and still has been considered for ancient places of performances and Bouleuterion in Teos Archaeological site - an architectural remain in excavation process, is assessed as the case of the study. For this reason, starting with a generic research on 'reusing' of historic buildings, the research on the utilization of ancient places of performance is made including international documents and projects where the ATHENA project – Ancient theaters enhancements for new actualities is considered as a reference for collecting data on Bouleuterion and Teos Archaeological Site. The final target is constituted as criteria and proposal for reusing Bouleuterion within the frame of sustaining the balance between the conservation of the building and public needs.

Summary:

Bu çalışma, antik performans yapıları üzerinde geçmiş ve güncel bir tartışma konusu olan "Arkeolojik bir alandaki yapıya, yapının uyumlu ve sürdürülebilir kullanımı için nasıl yaklaşmalı?" sorusu üzerine inşa edilmiş ve kazı süreci devam eden Teos Bouleuterionu çalışma konusu olarak seçilmiştir. Bu nedenle, tarihi yapıların yeniden kullanımları üzerine bir araştırmadan başlayarak, antik performans yapılarının kullanımları üzerine yazılmış uluslararası tüzükler ve projeler incelenmiş, ATHENA Projesi – Antik Tiyatroların Yeni Aktüaliteler için İyileştirilmesi, bu çalışma için Bouleuterion ve Teos Ören Yeri ile ilgili veri toplama bölümünde referans olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonucu yapının korunması ve kamu ihtiyaçları arasındaki dengeyi gözeterek uyumlu ve sürdürülebilir bir biçimde kullanılması için ölçütleri belirlemek ve öneriler getirmek üzere kurgulanmıştır.