Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A study on risk assessment of scour vulnerable bridges

Oyulma eğilimli köprülerde risk değerlendirmesi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268970 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Many river bridges fail or are seriously damaged due to excessive local scouring around piers and abutments. To protect a bridge from scour-induced failure, it should be designed properly against excessive scouring and its scour criticality should be checked regularly throughout the service life to take prompt action. The Federal Highway Administration of United States (FHWA) developed a program, HYRISK, as a basis for evaluation of existing scour failure risk of a bridge. It provides implementation of a risk-based model, which is used to calculate the annual risk of scour failure of a bridge or series of bridges in monetary values. A case study is carried out for a bridge crossing Fol Creek in Black Sea Region (close to Vakfıkebir), for the illustration of this software. Besides, hydraulic analysis and scour depth computations of the bridge are carried out via HEC-RAS program. Also, a study is carried out to recommend scour countermeasures that can be applied to the aforementioned bridge.

Summary:

Çok sayıda nehir köprüsü orta ve kenar ayaklar etrafındaki aşırı yerel oyulmalar nedeniyle yıkılmakta veya ciddi hasar görmektedir. Bir köprüyü oyulma nedenli yıkılmaya karşı korumak için köprü oyulmaya karşı uygun tasarlanmalı; sonra gerekli korumaları yapabilmek için köprünün oyulma kritikliği servis ömrü içerisinde düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bir köprünün mevcut oyulma riskini değerlendirmede bir temel oluşturması amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Federal Karayolu İdaresi (FHWA) HYRISK yazılımını geliştirmiştir. Bu yazılım, bir veya bir dizi köprünün oyulma nedeniyle yıllık yıkılma riskini parasal olarak hesaplamakta kullanılan risk tahmin modelinin uygulanmasını sağlamaktadır. Risk tahmin modeli ve HYRISK yazılımının gösterimi için, Karadeniz Bölgesi'ndeki (Vakfıkebir civarı) Fol Deresi üzerinde bulunan mevcut bir köprü ile örnek uygulama yapılmıştır. Ayrıca, bu köprünün hidrolik analizi ve oyulma derinliği hesapları HEC-RAS yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bahsi geçen köprüye uygulanabilecek oyulma önleyici düzenlemeler üzerine bir çalışma yapılmıştır.