Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

2017

A study on rural space, land and socio-agrarian structure in Ottoman Edi̇rne, 1613-1670

Osmanlı Edirne'sinde kırsal mekân, toprak ve toplumsal-tarımsal yapı üzerine bir çalışma, 1613-1670

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 481485

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma, 17. yüzyıl boyunca Osmanlı sultanlarının bizzat yaşamalarından ötürü ciddi bir nüfus artışına ve mekansal büyümeye şahitlik eden, Osmanlı Edirne'sinde kırsal mekan, toprak ve tarımsal yapıyı incelemektedir. Bu demografik ve mekansal gelişim, şehrin 17. yüzyıldaki durumunu daha iyi anlamamıza yardım edecek bazı gereksinimleri de beraberinde getirmiştir. Şehrin artan gereksinimleri, bir yandan şehrin kendi içinde organizasyonunu beraberinde getirirken, diğer yandan da hinterlandının yeni bir idari yapıya kavuşmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma şehrin kırsal hinterlandındaki organizasyonu ve onunla entegrasyonunu anlamayı amaçlamaktadır. Çalışma analizinde, kırsal kesime toprak ve toprak tasarrufu üzerinden yoğunlaşacaktır.

Summary:

This study analyzes the Edirne region in the late seventeenth century, during which the city of Edirne witnessed a fascinating spatial and demographic enlargement due to the very fact that the Ottoman Sultans preferred to physically reside there. The demographic rise – and hence spatial dispersion of the city necessitated certain requirements that are imperative for us to better comprehend the city's position in the seventeenth century. The increasing necessities of the city not only brought about the internal organization of the city per se, but also gave way to a new administrative organization of its hinterland. In this regard, the present study aims at understanding the city's role in the organization of and integration with its rural surroundings in the period under scrutiny. The latter is given prime importance through a method of exclusive focus on land and landholding in the rural hinterland of the city of Edirne.