Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on science parks as a driving force of regional innovation and the case of Eskişehir

Bölgesel inovasyonun bir itici güç olarak bilim parkları üzerine bir çalışma ve Eskişehir'in durumu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115000 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON SCIENCE PARKS AS A DRIVING FORCE OF REGIONAL INNOVATION AND THE CASE OF ESKİŞEHİR Çakır, Volkan MS, Industrial Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr Erol Sayın September 2001, 108 Pages In this study we tried to solve problems of regional development of Eskişehir city with agglomeration and creation of new high-tech companies ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz BÖLGESEL İNOVASYONUN BİR İTİCİ GÜCÜ OLARAK BİLİM PARKLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA VE ESKİŞEHİR'İN DURUMU Çakır, Volkan Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Tez Yöneticisi: Doç ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.