Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A study on science teachers' pedagogical content knowledge and content knowledge regarding cell division

Fen bilgisi öğretmenlerinin hücre bölünmesi konusundaki pedagojik alan bilgisi ve konu alan bilgisi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379940 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study attempted to investigate in-service science teachers' content knowledge including substantive and syntactic structures and pedagogical content knowledge regarding cell division Data were collected from three experienced science teachers (two males and one female) teaching cell division in 8th grade level in private middle schools through pre-interviews, observations, post-interviews and teacher documents in this multiple case study Participants were found to have lack of knowledge in nature of science referring syntactic structures and they had lack of substantive knowledge in association between cell division and genetics as substantive structures ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmenlerinin hücre bölünmesi konusunda sürece yönelik ve içeriğe yönelik konu alan bilgileri ile pedagojik alan bilgileri araştırılmıştır Çalışmaya özel okullarda çalışan ve 8 sınıflarda görev yapan üç fen bilgisi öğretmeni (ikisi erkek, biri kadın) katılmıştır Bu çoklu durum çalışmasında, veriler ön görüşme, gözlem, son görüşme ve öğretmen dökümanları aracılığıyla elde edilmiştir Sonuçlar göz önüne alındığında; öğretmenlerin sürece yönelik alan bilgilerini gösteren bilimin doğası bilgileri bakımından ve içerik alan bilgisi ile ilgili hücre bölünmesi ve genetik konularının ilişkisini göstermekte yetersiz kalmışlardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.