Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A study on seismic behavior of scour-vulnerable bridges

Ayağı oyulma eğilimli köprülerde deprem davranışının incelenmesi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 442090 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Scour under bridge foundations typically causes serious defects or failures. The studies on seismic behavior of bridges scoured prior to earthquake are very limited. Although earthquakes are not one of the top reasons for bridge failures or damages, when the effects of earthquakes and scour are combined, the structure can become highly vulnerable to failure. In Turkey, during the design process of bridges, the earthquake effects are seriously considered, but the combined effect of scour and earthquake is not normally analyzed. This study aims to evaluate differences of structural behavior proportionally in scoured and not scoured bridges. In this context, a two-span reinforced concrete bridge is selected for this study. For six different flood conditions, water surface profiles are obtained via hydraulic analysis and response spectrum analyses are made for earthquakes with four different return periods. There are two ground structure scenarios studied in analyses; two layers with sand and clay and one layer of sand. The results have shown that the moments on columns and the fundamental periods of the structure are decreased. As a result, an increase in column capacity is observed to be dependent on the scour depth. On the other side, it is seen that pile capacities decrease and shear force and moments on piles increase due to scour. The stability of the bridge becomes more questionable as the pile load carrying capacity decreases due to loss of skin friction.

Summary:

Köprü ayaklarındaki oyulmalar, köprülerde ciddi hasarlara ya da göçüklere sebep olmaktadır. Depremden önce ayağı oyulmuş olan köprülerin deprem davranışı çalışmaları oldukça sınırlıdır. Deprem ise köprülerin hasar görme ve göçme sebepleri arasında ileri sıralarda olmasa da oyulma ile birleştiğinde yapıyı kolayca zarar görebilir hale getirmektedir. Köprü tasarımları yapılırken deprem dikkate alınıyor olsa da oyulma ve depremin ikili etkisi ülkemizde incelenmemektedir. Bu çalışma, orta ayağı oyulmuş köprülerde deprem performansını inceleyerek değişimleri oransal olarak değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda; iki açıklıklı betonarme örnek bir köprü seçilerek analizler onun üzerinden yapılmıştır. Altı farklı dönüş aralığına sahip taşkın için su yüzü profilleri hidrolik analizler sonucunda elde edilmiş ve dört farklı dönüş aralığına sahip deprem altında tepki spektrum analizi yapılmıştır. Analizlerde zeminin iki katmanlı; kum ve kil ve tek katmanlı; sadece kum olduğu senaryolar incelenmiştir. Analiz sonuçları yapı doğal periyotlarının uzadığını ve kolona gelen momentlerin azaldığını göstermektedir. Bunun sonucunda kolon kapasitesinde oyulma miktarına bağlı olarak artış gözlenmiştir. Diğer taraftan, oyulmadan dolayı kazıkların taşıma gücünde azalma meydana geldiği ve oyulma miktarına bağlı olarak kazıklara gelen kesme kuvveti ve momentlerin arttığı görülmektedir. Yüzey sürtünmesinin kaybına bağlı olarak kazıkların taşıma kapasitesinin azalması ile köprü stabilitesi daha şüpheli duruma gelmektedir.