Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A study on sixth grade students' understanding of multiplication of fractions using Pirie and Kieren model

Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerde çarpma anlamaları üzerine Pirie ve Kieren modelinin kullanıldığı bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338526 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purposes of this study were to investigate sixth grade students? understanding of multiplication of fractions in terms of the Pirie?Kieren Model of Understanding in the light of use of multiple representations and to improve mapping feature of the current theory to increase depicting power of the maps produced One of the qualitative research methods, case study design was used This study was conducted with two sixth grade students at a public school in Etimesgut, Ankara in the spring semester of 2009-2010 Students learnt fractions They completed activity sheets during the lessons ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amaçları altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerde çarpma anlamalarını çoklu gösterim kullanımının ışığında ve Pirie ve Kieren'in anlama teorisi doğrultusunda araştırmak ve mevcut teorinin haritalama özelliğini üretilen haritaların gösterim gücünü arttıracak doğrultuda geliştirmektir Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır Bu çalışma 2009 2010 öğretim yılının bahar döneminde Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulunan bir devlet ilköğretim okulundaki iki 6 sınıf öğrencisiyle yapılmıştır Öğrenciler kesirleri öğrenmişler ve ders boyunca aktivite kâğıtlarını tamamlamışlardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.