Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A study on social and effective dimensions of the use of assisted reproduction technology (ART) by woman in Turkey

Türkiye'de kadınlar tarafından kullanılan yardımla üreme teknolojisinin (YÜT) sosyal ve duygusal boyutları üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147661 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON SOCIAL AND AFFECTIVE DIMENSIONS OF THE USE OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNOLOGY (ART) BY WOMEN IN TURKEY Üner, Özge M S Science and Technology Policy Studies Supervisor: Prof Dr Bahattin Akşit Co-Supervisor: Assoc ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TÜRKİYE'DE KADINLAR TARAFINDAN KULLANILAN YARDIMLA ÜREME TEKNOLOJİSİNİN (YÜT) SOSYAL VE DUYGUSAL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Üner, Özge Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü Yüksek Lisans Tez Yöneticisi: Prof Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.