Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

A study on social sustainability: The case of Doğanbey Urban Renewal Project in Bursa

Sosyal sürdürülebilirlik üzerine bir inceleme: Bursa Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 385121 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sustainability in architecture is discussed mostly in terms of economic and environmental dimensions However, this thesis mainly purposes to argue the issues taking part in determining social sustainability as a relatively independent area This study includes the analysis of impacts of urban renewal projects carried out in existing urban areas which faces socially and culturally depression process within the whole city Later on, this discussion will be concretized on the case study of Doğanbey Urban Renewal Project ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Sürdürülebilirlik kavramı mimarlık ve planlama alanlarında daha çok ekonomi ve doğal çevreye etkileri çerçevesinde incelenmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.