Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on stability of S-shaded airfoils in ground effect

S-şekil kanat kesitlerinin yer etkisinde stabilitesi üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119346 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON STABILITY OF S-SHAPED AIRFOILS IN GROUND EFFECT Doğan, Gülkız M S , Department of Aerospace Engineering Supervisor: Prof Dr Cahit Çıray September 2002, 109 Pages Using a panel method with distributed sources and vortices on the airfoil surfaces, aerodynamic characteristics are studied for different wing sections operating in ground effect at various angles of attack and ground clearances for steady conditions The influence of the ground is handled by means of the mirror reflection method Computational results of NACA 0012 and 4412 out of ground effect are obtained in order to compare with known experimental results ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz S-ŞEKİL KANAT KESİTLERİNİN YER ETKİSİNDE STABİLİTESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Doğan, Gülkız Yüksek Lisans, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Cahit Çıray Eylül 2002, 109 Sayfa Kanat kesiti yüzeyine kaynak ve girdap yayılmasıyla oluşan bir panel method kullanarak yer etkisinde hareket eden farklı kanat kesitlerinin ayrodinamik özellikleri değişik hücum açısı ve yer açıklığında daimi akış şartlan için incelenmiştir Yüzeyin etkisi, ayna yansıması methoduyla karşılanmaktadır NACA0012 ve 4412' nin yer etkisi dışındaki hesaplanan sonuçlan bilinen deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.