Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A study on strength and deformation behavior of soilcrete in jet grout applications

Jet-grout uygulamalarında soilcrete'in basınç dayanımı ve deformasyon davranışı üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143548 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In engineering application, if the soil properties do not meet the needs of the project criteria of the foundations the soil is improved by different techniques. Jet grouting is one of these techniques commonly used. In this study the compressive strength and the deformation behavior of soilcrete which is in-situ soil, water and cement mixture is investigated. For this purpose low plasticity clay, silty sand and poorly graded sand are used. Each soil is mixed with different cement-soil and water-cement ratios and placed in cylindrical moulds which have height-diameter ratio 2. One, 7 and 28 days compressive strength and deformation characteristics of the soilcrete samples are determined by means of uncorifined compression tests. The variation of unconfined compressive strength and elasticity modulus with respect to water-cement, cement-soil ratios and time are investigated. From coarse grained to fine grained and from low water-cement ratios to high water- cement ratios, a decrease in compressive strength and elasticity modulus are observed. The maximum compressive strength and elasticity modulus value are obtained for the 28 days cured samples having water-cement ratio 0.75.Keywords: Jet-Grout, Compressive Strength, Elasticity Modulus, Soilcrete

Summary:

İnşaat mühendisliği, genellikle inşa edilecek yapıların veya mevcutların altodaki zeminin özellikleri proje kriterlerini sağlayamadığı tekdirde, değişik yöntemlerle zemini iyileştirerek tasarlanan kriterlere ulaşabilmeyi gerektirir. Bu yöntemlerden jet-grout sistemi bu sonuçlan sağlayan başarılı sistemlerden biridir. Bu çalışmada, su-çimento-zemin karışımından oluşan malzemenin (soilcrete) basmç dayanımı ve deformasyon davranışı incelenmiştir. Bunun için düşük plastisiteli kil, siltli kum ve kötü derecelenmiş kum kuUamlmıştır. Her zemin değişik çimento-zemin ve su-çimento oranları ile karıştırılmış ve elde edilen karışımlar yükseklik-çap oram 2 olan silindirik kalıplara yerleştirilmiştir. Elde edilen yapay zemin-çimento karışımının 1, 7 ve 28 günlük kür sonrası basmç dayanımı ve deformasyonu, serbest basmç deneyi ile ölçülmüştür. Basmç dayanımı ve elastisite modülünün su-çimento, çimento-zemin oranına ve zamana bağlı olarak değişimi incelenmiştir. İri daneli zeminden ince daneli zemine ve düşük su-çimento oranından yüksek su-çimento oranına doğru gidildikçe basmç dayanımı ve elastisite modülünde düşüş gözlenmiştir. En yüksek basmç dayanımı ve elastisite modülü 28 günlük kurlu, su-çimento oram 0.75 olan kötü derecelenmiş kumdan elde edilen numuneden elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Jet-Grout, Basmç Dayanımı, Elastisite Modülü, Soilcrete