Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A study on symbol synchronization and channel estimation for M-ary orthogonal transmission

M-ary dik sinyallerin iletiminde sembol senkronizasyonu ve kanal kestirimi üzerine çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305145 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, two key issues regarding M-ary orthogonal signaling systems, namely channel estimation and symbol timing recovery are investigated. Kasami codes, which are also called quasi orthogonal codes, are used for transmission of the information in place of orthogonal waveforms. In order to achieve symbol synchronization, a timing recovery scheme based on the Maximum Likelihood (ML) estimation of timing offset is proposed and the effects of proposed structure over the receiver performance are examined by using computer simulations. Moreover, the receiver performance of M-ary orthogonal signals transmitted over multipath fading channel is investigated. Least Square (LS) approach, based on the transmission of known training sequence, is used to estimate the channel impulse response. In addition to this, frame synchronization is employed at the receiver to extract the timing information by determining the start time of the received symbols. Computer simulations related to the proposed receiver structure are carried out in order to observe how the system performance is affected under multipath fading channel. Parameter selection guides regarding a good performance are also provided.

Summary:

Bu tezde, M-ary dik sinyaller için kanal kestirimi ve sembol zaman bilgisinin kazanımı konuları incelenmiştir. Mesajın iletimi için dik sinyaller yerine, dike yakın kod dizisi olarak da bilinen Kasami kodlar kullanılmıştır. Sembol senkronizasyonu başarmak için en büyük olasılıklı (ML) zaman kayması kestirimi düşünülerek bir senkronizör yapısı önerilmiş ve alıcının performansı bilgisayar simülasyonları aracılığıyla analiz edilmiştir. Buna ek olarak, M-ary dik sinyallerin çok yönlü sönümlemeli kanallardan iletimi sırasındaki alıcı performansı incelenmiştir. Kanal kestirimi için bilinen ön dizilerin gönderilmesine dayanan en düşük kareler (LS) yaklaşımı kullanılmıştır. Kanal kestiriminin yanında, gerekli zaman bilgisinin belirlenmesinde alıcıya gelen sinyalin başlangıç zamanını bulan çerçeve senkronizasyonu kullanılmıştır. Önerilen alıcı yapısının performansını gözlemlemek için bilgisayar simülasyonları yapılmıştır. Ayrıca iyi alıcı performansı elde etmek için parametre seçimine yönelik yollar sunulmuştur.