Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A study on tensile strength of compacted Ankara clay and kaolin clay

Sıkıştırılmış Ankara kili ve kaolin kilinin çekme dayanımı üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 473270 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tensile strength of clay, is a major mechanical parameter and is the main controlling parameter of tensile crack development which is generally encountered in geostructures. In this experimental study, a direct tensile test apparatus was developed for measurement and understanding of the tensile characteristics of compacted clay soil. Also, split tensile test was used as an indirect method to measure the tensile strength of compacted clay soil. Within the scope of this thesis, to monitor the stabilization and improvement of the tensile strength of clay soil, laboratory test were performed on Ankara clay and Kaolin clay with addition of three different kind of materials and various proportions of bentonite. The materials were synthetic fiber, pulverized rubber and metal swarf. It has been found from the experiments conducted that, the synthetic fiber were the only additive that improved the tensile strength of the soils. The data between the results of 8-shaped direct tensile tests, indirect split tensile tests and unconfined compression tests were correlated. The ratio of 8-shaped tensile strength to split tensile strength and to unconfined compressive strength was calculated to be 1.9 and 0.4, respectively. Also, the ratio of split tensile strength to unconfined compressive strength was calculated to be 0.2. Equations with coefficient of determination values of 0.90 and significance F values lower than 0.05, were developed according to the Ankara clay and Kaolin clay mixtures' tensile strengths and index properties and were proposed to estimate the tensile strength of fine-grained soils from their index properties.

Summary:

Kilin çekme dayanımı, toprak yapılarda genellikle karşılaşılan ve gerilmeler sonucu oluşan çatlakların, gelişimini kontrol eden, önemli bir mekanik parametredir.Bu çalışmada, sıkıştırılmış killi zemin numunesinin çekme dayanımına dair özelliklerinin ölçülmesi ve anlaşılması için bir doğrudan ölçüm deneyi ekipmanı geliştirilmiştir. Ayrıca, sıkıştırılmış killi zemin numunesinin çekme dayanımının ölçülmesinde dolaylı ölçüm yöntemi olarak silindir yarma deneyi kullanılmıştır. Tez kapsamında, Ankara kili ve Kaolin kili numunelerine üç değişik malzeme ve farklı oranlarda bentonit katılmış ve bu katkı maddelerinin numuneler üzerindeki stabilizasyon etkileri gözlemlenmiştir. Kullanılan malzemeler sırasıyla, sentetik fiber, lastik tozu ve metal talaşıdır. Yapılan deney sonuçlarına göre, sentetik fiber, kilin çekme dayanımı arttırmayı başarabilen tek katkı maddesi olmuştur. 8-şeklinde doğrudan çekme dayanımı deneyleri, silindir yarma deneyleri ve serbest basınç deneylerinden elde edilen sonuçlar birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. 8-şekilli çekme dayanımının, silindir çekme dayanımına ve serbest basınç dayanımına oranı, sırasıyla, 1.9 ve 0.4 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, silindir çekme dayanımın, serbest basınç dayanımına oranı 0.2 olarak hesaplanmıştır. Belirleme katsayısı değerleri 0.90 olan ve anlamlılık seviyesi 0.05'den düşük olan denklemler Ankara kili ve Kaolin kili karışımlarının çekme dayanımlarına ve indeks özelliklerine göre geliştirilmiş ve ince taneli zeminlerin çekme dayanımlarını, indeks özelliklerinden hesaplamak için önerilmiştir.