Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

A study on the acquisition of internationalbaccalaureate learner profile attributes

Uluslarası bakalorya öğrenen profili edinilme durumu üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 576422 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Bakalorya öğrenen profilindeki becerilerin edinilme durumlarının belirlenmesi ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programına (UBDP) katılan öğretmen ve öğrencilerin programa ilişkin görüşlerinin incelenmesidir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.