Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Maden Mühendisliği Bölümü

A study on the application of e-commerce in Turkish mining industry

Türk madencilik endüstrisinde e-ticaret uygulaması üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167220 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON THE APPLICATION OF E-COMMERCE IN TURKISH MINING INDUSTRY Yakıcı İçli, Mutlu M S , Department of Mining Engineering Supervisor: Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz TÜRK MADENCİLİK ENDÜSTRİSİNDE E-TİCARET UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yakıcı İçli, Mutlu Yüksek Lisans, Maden Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.