Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A study on the 'creative act' through the attitude of architect M. Ziya Tanali

M. Ziya Tanalı'nın yaratıcılığa ilişkin tutumu üzerinden mimarlıkta yaratma eylemi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180951 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA STUDY ON THE `CREATIVE ACT? IN ARCHITECTURETHROUGHTHE ATTITUDE OF ARCHITECT M ZİYA TANALITaşkın, ÖzlemM Arch, Department of ArchitectureSupervisor: Assoc Prof Dr Ali CengizkanMay 2006, 139 pagesIn this thesis, analysis of the creative act in architecture and art is tried to bedwelled upon The capacities of the `creative mind?; personality and ethics arethe fields that are focused on to elaborate the subjective qualities of thearchitect ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZM ZİYA TANALI'NIN YARATICILIĞA İLİŞKİN TUTUMU ÜZERİNDENMİMARLIKTA YARATMA EYLEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMATaşkın, ÖzlemY Lisans, Mimarlık BölümüTez Yöneticisi: Doç Dr Ali CengizkanMay 2006, 139 sayfaBu tezde, sanatta ve mimarlıkta `yaratma eylemi'nin analizi üzerine çalışılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.