Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A study on the effect of pipe-soil relative stiffness on the behaviour of buried flexible pipes

Boru-zemin göreceli rijitlik oranının gömülü esnek boruların davranışındaki etkisi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255387 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, the effect of pipe-soil relative stiffness on the behaviour of buried flexible pipes was investigated considering the pipe size, material type, stiffness, pipe-soil and natural soil-backfill interfaces and geometry of the trench using the finite element method. For this purpose, a parametric study was conducted to examine the effect of different variables on the resulting earth loads and deformations imposed on the buried pipes. Various types of trench pipe-soil cases were analysed for a certain natural ground and backfill material by the PLAXIS finite element code which allows simulating non-linear soil behaviour, the stages of construction as well as the pipe-soil interaction aspects of the problem. Loads and deformations obtained by the finite element method were compared with those calculated by the conventional approaches for different pipe-soil stiffness ratios. The finite element results obtained for the deformation of typically flexible Polyethylene pipes were then used to back-calculate the range of modulus of soil reaction, E', values for various pipe-soil relative stiffness and they were compared with the suggested value proposed by Howard (1977).

Summary:

Bu çalışmada, boru-zemin göreceli rijitlik oranının gömülü esnek boruların davranışı üzerindeki etkisi boru ölçüleri, malzeme cinsi, rijitliği, boru-zemin ve doğal zemin-geri dolgu arayüz elemanları ile kanal geometrisi göz önüne alınarak sonlu elemanlar yöntemiyle araştırılmıştır. Bu amaçla, çeşitli değişkenlerin gömülü boruların maruz kaldığı toprak yükü ve deformasyonlar üzerindeki tesirini inceleyen parametrik bir çalışma yapılmıştır. Belirli bir doğal zemin ve geri dolgu malzemesi içinde, değişik tiplerde kanal boru-zemin durumları lineer olmayan zemin davranışı, inşaat yapım aşamaları ile problemin boru-zemin etkileşim yönünü de modellemeye izin veren PLAXIS sonlu eleman programı ile analiz edilmiştir. Sonlu eleman analizlerinden elde edilen yük ve deformasyonlar ile geleneksel yaklaşımlardan hesaplanan sonuçlar, değişik boru-zemin rijitlik oranları için karşılaştırılmıştır. Daha sonra, tipik esnek Polietilen borular için sonlu eleman yönteminden bulunan deformasyon sonuçları çeşitli boru-zemin göreceli rijitlik değerlerine karşılık gelen zemin reaksiyon modülü, E', değer aralığının geri hesaplanmasında kullanılmış ve Howard (1977) tarafından önerilen değerle karşılaştırılmıştır.