Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Avrupa Çalışmaları Bilim Dalı

A study on the efficiency of foreign trade between Turkey and EU customs union: Before and after

Türkiye ve AB arasındaki dış ticaret etkinliği üzerine bir çalışma.gümrük birliği: Öncesi ve sonrası - otomotiv sektörü alanında inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363349 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the last 50 years Turkey's one of the main aim is to reach a full membership in the European Union. The relations between Turkey and European Economic Community (later on European Community (EC) and European Union (EU)) have begun in 1963 with Ankara Agreement. The origins of the custom union were established with Added Protocol, which was signed in 1970 and enacted in 1973. The Customs Union Agreement between Turkey and EU was signed in 6 March 1995.The membership in Customs Union is realized as an important step for Turkey on the membership to European Union. The key importance about the customs union between Turkey and EU is, Turkey is the first country to be a member of the Customs Union without a membership to the EU. The aim of this study is to test the effects of Customs Union on general and sectoral (automotive) foreign trade between Turkey and EU member states. From the results the effectiveness and necessity of the Turkish membership within the Customs Union are examined. Further on we may have the opportunity to answer if the membership of Turkey within the Customs Union was approval before the accession of the country. Keywords: Customs Union, European Union, Foreign Trade, Import, Export, Automotive

Summary:

Otomotiv sanayi, diğer sanayi dalları ve ekonominin diğer sektörleri ile olan ilişkilerinden dolayı ekonominin lokomotifi kabul görmekte ve aynı zamanda istihdam yaratma gücü, üretim potansiyeli ile dünya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Sektör, demir-çelik, Petro-kimya, lastik gibi temel sanayi dallarında ve başka birçok dallarda başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de sürükleyicisidir. Sektör, gerçek ve güvenilir vergi geliri sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Son 50 yıllık süreçte Türkiye'nin en önemli ulusal hedeflerinden birisi Avrupa Birliği tam üyelik sürecini başarı ile tamamlamaktır. Türkiye ve AB arasındaki bu süreç 1963 yılında Ankara Antlaşması ile başlamıştır. Gümrük Birliği ile ilgili sürecin temelleri 1970 yılında imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren katma protokol ile atılmıştır. AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Antlaşması 1995 yılında imzalanmıştır. Gümrük Birliği üyeliği birçok uzman tarafından tam üyelik sürecinde önemli bir aşama olarak görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gerek konu, Türkiye üyelik sürecini tamamlamadan Gümrük Birliği'ne üye olan tek ülkedir. Bu çalışmanın amacı Gümrük Birliği'nin Türkiye'nin dış ticareti üzerinde etkilerini Türk otomotiv sektörünü temel alarak incelemektir Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Dış Ticaret, İthalat, İhracat, Otomotiv.