Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on the evolution of a new urban development form: Mixed-use developments, and a proposal for a mixed-use development in Ankara

Yeni kentsel gelişme formu olarak çoklu-kullanımlı merkezler üzerine bir çalışma ve Ankara'da bir çoklu-kullanımlı merkez önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116373 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON THE EVOLUTION OF A NEW URBAN DEVELOPMENT FORM: MIXED-USE DEVELOPMENTS, AND A PROPOSAL FOR A MIXED-USE DEVELOPMENT IN ANKARA KANSU, Özge Selen M Arch , Department of Architecture Supervisor Inst ilhan Kural December 2001, 142 pages The thesis is based on a research on Mixed-use Developments in urban settings, which have been multiplying every day in parallel with the increasing requirements The study starts with the analyses of historical and current situations related with the evolution and progression of Mixed- Use Developments and ends up with an alternative Mixed-Use Development Proposal for Ankara based on this research ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz YENİ KENTSEL GELİŞİM FORMU OLARAK ÇOKLU-KULLANIMU MERKEZLER ÜZERİNE BİR ÇALİŞMA VE ANKARA 'DA BİR ÇOKLU-KULLANIMLI MERKEZ ÖNERİSİ KANSU, Özge Selen Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Öğr Gör İlhan Kural Aralık 2001, 142 sayfa Bu tez gittikçe artan gereksinimlere paralel olarak çoğalan çoklu- kullanımlı merkezler üzerine bir araştırmayı temel almıştır Çalışma Çoklu- Kullanımlı Merkezlerin tarihsel ve şimdiki koşullara paralel olarak oluşum ve gelişimlerini inceleyerek başlamakta ve bu araştırma sonuçlarına temel alarak Ankara için alternatif bir Çoklu-Kullanımlı Merkez önerisi ile sonuçlanmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.