Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı

A study on the most commonly used web 2.0 tools among Turkish high school teachers of English

Türk lise İngilizce öğretmenleri tarafından en çok kullanılan web 2.0 araçları üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 604398 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This survey study reports the results of a survey which was conducted with high school Turkish EFL teachers in Turkey to find out the most commonly used Web 2.0 tools in English language teaching in high schools in Turkey and the advantages and disadvantages of using them. 100 Turkish high school teachers of English completed the survey. The survey comprised three questions. The first question allowed the participants to check off all the tools that they used in their English classes from a previously listed set. The question also allowed the teachers to add more items to the list. The second and third questions allowed them to list the advantages and disadvantages of using Web 2.0 tools in their teaching. The qualitative and quantitative data from the survey required a mixed methods design. The results showed that Kahoot, YouTube and PowerPoint were the most commonly used Web 2.0 tools in English language teaching in Turkish high schools. According to the results, the most commonly stated advantages of using Web 2.0 tools in teaching English were that learning with technology motivated students, increased student participation and encouraged student interaction. On the other hand, the most commonly stated disadvantages of the integration of Web 2.0 tools in teaching were that it was time consuming, required an internet connection and caused classroom management problems. Keywords: Web 2.0 tools, EFL teachers, internet-based applications, mixed methods study

Summary:

Bu tez, Türkiye'deki liselerde çalışan İngilizce öğretmenlerinin dil öğretimlerinde en çok kullandıkları Web 2.0 araçlarını belirlemek amacıyla yapılan anketin sonuçlarını sunar. Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki liselerde çalışan 100 Türk İngilizce öğretmeni bu çalışmada yapılan anketi tamamlamıştır. Anket üç sorudan oluşmaktadır. Birinci soruda katılımcılar önceden araştırmacı tarafından oluşturulmuş bir listeden İngilizce öğretiminde en çok kullandıkları Web 2.0 araçlarını işaretlemişlerdir. Ayrıca bu kısımda katılımcılar listeye, sıklıkla kullandıkları ama listede olmayan başka Web 2.0 araçları da ekleyebilmişlerdir. İkinci soruda Web 2.0 araçlarını kendi İngilizce öğretimlerinde kullanmalarının avantajlarını ve üçüncü soruda ise Web 2.0 araçlarını kendi İngilizce öğretimlerinde kullanmalarının dezavantajlarını listelemişlerdir. Anketten elde edilen nicel ve nitel veri karma bir analiz yöntemi kullanımını gerekli kılmıştır. Anket sonuçları Kahoot, Youtube ve PowerPoint'in liselerde İngilizce öğretmenleri tarafından İngilizce öğretiminde en çok kullanılan Web 2.0 araçları olduğunu göstermiştir. Web 2.0 araçlarının İngilizce öğretiminde kullanılmasının öğretmenler tarafından en sık bahsedilen avantajları öğrencileri motive etmesi, öğrencilerin derse katılımını ve birbiriyle etkileşimini artırması olmuştur. Diğer yandan, en sık bahsedilen dezavantajları da zaman alıcı olması, internet bağlantısı gerektirmesi ve sınıf yönetimi problemlerine sebep olması olarak belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler: İnternet tabanlı uygulamalar, avantaj, dezavantaj, İngilizce öğretmenleri, karma yöntem çalışması