Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

A study on the production and properties of in-situ titanium diboride particulate reinforced aluminum A356 alloy composite

Titanyum diborür parçacık takviyeli A356 alüminyum alaşım kompozitinin üretim çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 286104 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

TiB2 particle reinforced aluminum matrix composites have been the subject of several investigations. An M.Sc. thesis on production of TiB2 reinforced aluminum composites by reaction between liquid aluminum and B2O3 and TiO2 dissolved in cryolite has been completed in this Department in 2005. This study is a continuation of the mentioned M.Sc.study. Composition of the starting cryolite-B2O3-TiO2 system, temperature and time were used as experimental variables. The resulting composite was squeeze cast and its microstructure was examined. Mechanical properties of the produced composite were measured and how mechanical properties of the composite vary with TiB2 content of the composite was determined.

Summary:

TiB2 parçacık takviyeli aluminyum matrisli kompozitler çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Bölümümüzde 2005 yılında biten bir M.Sc. çalışmasında sıvı aluminyum ile kriyolit içinde çözünmüş B2O3 ve TiO2 nin reaksiyonu sonucu TiB2 parçacık takviyeli aluminyum kompozitlerin üretimi çalışılmıştır. Bu çalışma bahsedilen M.Sc. çalışmasının devamıdır. Kriyolit-B2O3-TiO2 sisteminin başlangıç bileşimi, sıcaklık ve süre deneysel değişkenler olarak kullanılmıştır. Elde edilen TiB2 takviyeli aluminyum kompozit ezme döküm yöntemi ile dökülmüş ve kompozitin içyapısı incelenmiştir. Elde edilen kompozitin mekanik özellikleri ölçülmüş ve mekanik özelliklerin kompozitin içerdiği TiB2 miktarı ile değişimi belirlenmiştir.