Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on the production of aluminium oxide-titanium diboride particulate reinforced aluminium composite

Alüminyum oksit-titanyum diborür parçacık takviyeli alüminyum kompozitinin üretimi çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93113 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON THE PRODUCTION OF ALUMINIUM OXIDE - TITANIUM DIBORIDE PARTICULATE REINFORCED ALUMINUM COMPOSITE Elmadağlı, Mustafa M. S., Department of Metallurgical and Materials Engineering Supervisor: Prof. Dr. Naci Sevinç Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Kalkanlı July 2000, 88 Pages In this study, production and properties of AI2O3+TİB2 particle reinforced aluminium matrix composites were investigated. AI2O3+TİB2 particles were produced in the system TİO2-B2O3-AI by utilizing thermite reactions. Composites were produced through liquid mixing and casting route in which particles were incorporated into liquid Al-3%Mg alloy by gas injection and then resulting molten metal particulate mixture was squeeze cast. Effect of particle reinforcement on the matrix microstructure, mechanical properties and wear resistance were determined. It was observed that particle addition resulted in improved wear resistance, yield strength and hardness but reduced ductility. Keywords: Composite, Metal matrix composite, Particulate reinforced, Squeeze casting, TİB2, AI2O3. Ill

Summary:

oz ALÜMİNYUM OKSİT - TİTANYUM DİBORÜR PARÇACIK TAKVİYELİ ALÜMİNYUM KOMPOZİTİNİN ÜRETİMİ ÇALIŞMASI Elmadağlı, Mustafa Yüksek Lisans, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Naci Sevinç Ortak Tez yöneticisi: Doç. Dr. Ali Kalkanlı Temmuz 2000, 88 sayfa Bu çalışmada, AI2O3+TİB2 parçacık takviyeli alüminyum esaslı kompozitlerin üretim ve özellikleri incelenmiştir. AI2O3+TİB2 parçacıkları TİO2 -B2O3 - Al sisteminde termit reaksiyonlarından faydalanılarak üretilmiştir. Kompozitler sıvı karıştırma ve döküm yöntemi ile üretilmiştir. Bu yöntemde parçacıklar gaz enjeksiyon yoluyla Al-3%Mg sıvı alaşımına eklenmiş ve elde edilen sıvı-metal parçacık karışımı ezme döküm metodu ile dökülmüştür. Parçacık takviyesinin matriksin iç yapışma, mekanik özelliklerine ve aşınma direncine etkisi belirlenmiştir. Parçacık takviyesinin aşınma direnci, akma dayancı ve sertliği iyileştirirken sünekliği azalttığı gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kompozit, Metal esaslı kompozit, Parçacık takviyeli, Ezme döküm, TİB2, AI2O3. iv