Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Study on the relationships between self-concept, study skills, and academic achievement at university level

Yabancı dil öğrenme sürecinde benlik kavramı, ders çalışma becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler üzerine üniversite düzeyinde bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93958 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ill ABSTRACT A STUDY ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN SELF-CONCEPT, STUDY SKILLS, AND ACHIEVEMENT IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING AT UNIVERSITY LEVEL Karabinar, Selma Ph D , Department of Educational Sciences Supervisor: Prof Dr Meral Aksu May 2000, 225 pages The aim of the study is to investigate the relationships between study skills, foreign language self-concept, and foreign language achievement at university level Another aim of the study is to find out whether there are significant differences in study skills, foreign language self-concept, and academic achievement across gender and English language background Two instruments 'Study Skills Test' and 'Foreign Language Self-Concept Scale' were developed and administered to 332 students at Istanbul Technical University Besides, teacher interviews were conducted to collect data on teachers' perception of students' study skills and foreign language achievement ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz YABANCI DİL ÖĞRENME SÜRECİNDE BENLİK KAVRAMI, DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ VE BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE BİR ÇALIŞMA Karabina-, Selma Doktora, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Meral Aksu Mayıs 2000, 225 sayfa Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin yabancı dil benlik kavramları, ders çalışma becerileri ve yabancı dil başarıları arasındaki ilişkileri üniversite düzeyindeki yabancı dil öğrenimi çerçevesinde araştırmaktır Çalışmanın diğer bir amacı da; yabancı dil benlik kavramında, ders çalışma becerilerinde ve yabancı dil başarısında cinsiyet ve kişilerin İngilizce dil geçmişine bağlı olarak farklılıklar olup olmadığını ortaya koymaktır 'Ders Çalışma Becerileri Testi' ve 'Yabancı Dil Benlik Kavramı Ölçeği' olmak üzere iki araç geliştirilmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 332 öğrenciye uygulanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.