Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A study on the reliabilite-based safety analysis of hardfill dams

Katı dolgu barajlarda güvenilirlik esaslı emniyet analizi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285648 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dams are important large structures providing vital benefits to human life These strategic structures are necessary in order to supply water and energy and to control floods Moreover, dams have important roles in regional development and national economy Thus, the design of dams deserves rigorous studies ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Barajlar, insan hayatı üzerinde önemli yararları bulunan büyük yapılardır Bu stratejik yapılar, su ve enerji ihtiyacını karşılamalarının yanı sıra taşkın kontrolünde de yardımcı olmaktadırlar Bunlarla birlikte barajlar, ülkelerin bölgesel kalkınması ve ülke ekonomisin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadırlar ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.