Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A study on the reliability-based safety analysis of concrete gravity dams

Beton ağırlık barajlarında güvenilirlik esaslı emniyet analizi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167171 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON THE RELIABILITY-BASED SAFETY ANALYSIS OF CONCRETE GRAVITY DAMS BEŞER, Mehmet Reşat M.S., Civil Engineering Department Supervisor : Prof. Dr. A. Melih YANMAZ January 2005, 214 pages Dams are large hydraulic structures constructed to meet various project demands. Their roles in both environment and the economy of a country are so important that their design and construction should be carried out for negligibly small risk. Conventional design approaches are deterministic, which ignore variations of the governing variables. To offset this limitation, high safety factors are considered that increase the cost of the structure. Reliability-based design approaches are probabilistic in nature since possible sources of uncertainties associated with the variables are identified using statistical information, which are incorporated into the reliability models. Risk analysis with the integration of risk management and risk assessment is a growing trend in dam safety. A computer program, named CADAM, which is based on probabilistic treatment of random loading and resistance terms using Monte-Carlo simulation technique, can be used for the safety analysis of gravity dams. A case study is conducted to illustrate the use of this program. Keywords: Risk Analysis, Risk Management, Risk Assessment, Dam Safety, CADAM, Monte - Carlo Simulations IV

Summary:

ÖZ BETON AĞIRLIK BARAJLARINDA GÜVENİLİRLİK ESASLI EMNİYET ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BEŞER, Mehmet Reşat Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Melih YANMAZ Ocak 2005, 214 sayfa Barajlar, çeşitli proje gereksinimlerini karşılamak için yapılan büyük hidrolik yapılardır. Barajların rolleri hem çevre hem de ülke ekonomisi için çok önemli olduğundan, tasarım ve inşaatları çok küçük riskler kabul edilerek yapılmalıdır. Geleneksel tasarım yaklaşımları, temel değişkenlerin değişimlerini ihmal eder ve sabit oldukları varsayımına dayanır. Bu sınırlama sebebiyle, yapının maliyetini artıran büyük emniyet katsayıları kabul edilir. Güvenilirlik esaslı tasarım yaklaşımlarının doğasında değişkenlik vardır. Değişimlerden kaynaklanan belirsizlikler istatistiksel bilgilerden faydalanılarak bulunur. Baraj güvenliğinin araştırılmasında, risk yönetimi ve risk değerlendirmesiyle birleşen risk analizinin kullanımı yönünde artan bir eğilim bulunmaktadır. Bu tezde, beton ağırlık barajlarının emniyet analizinde, rasgele yükleme ve direnç terimlerinin olası değişimlerini kullanarak, Monte-Carlo benzeşim tekniğiyle güvenilirlik hesaplayan CADAM isimli bir bilgisayar programı kullanılacaktır. Bu programın kullanımı örnek bir uygulama ile gösterilecektir. Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, Risk Değerlendirmesi, Baraj Güvenliği, CADAM, Monte-Carlo Benzeşimleri v