Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A study on the structural and process quality of early childhood education and care centers in Ankara

Ankara ilindeki okulöncesi eğitim kurumlarının yapısal ve işlevsel kalitesi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161359 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Due to the recognition of the significance of early childhood years worldwide mere has been a dramatic increase in the number of early childhood education programs in Turkey However, the increase in the quantity of such programs brings the question of quality ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Okulöncesi dönemin öneminin dünya genelinde anlaşılmasına bağlı olarak, ülkemizdeki okulöncesi kunımlannm sayısında da çarpıcı bir artış görülmektedir Ancak bu niceliksel artış beraberinde nitelik sorgulanmasını da gündeme getirmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.