Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on the use of Çatalağzı thermal power plant wastes as fill material in a proposed wet disposal scheme

Çatalağzı termik santrali atık malzemelerinin düşünülen ıslak depolama projesi kapsamında dolgu malzemesi olarak kullanılması üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93390 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON THE USE OF ÇATALA?ZI THERMAL POWER PLANT WASTES AS FILL MATERIAL IN A PROPOSED WET DISPOSAL SCHEME Günbulut, Didem M Sc, Department of Civil Engineering Supervisor Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ÇATALA6ZI TERMİK SANTRALİ ATIK MALZEMELERİNİN DÜŞÜNÜLEN ISLAK DEPOLAMA PROJESİ KAPSAMINDA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Günbulut, Didem Yüksek Lisans, inşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Yener Özkan Ortak Tez Yöneticisi: Doç Dr Erdal Çokça Ağustos 2000, 94 sayfa Bu çalışmada; Çatalağzı Termik Santrali atık malzemelerinin, düşünülen ıslak depolama projesi kapsamında, şeddelerde kullanılmasının uygunluğu ve uygulanabilirliğini belirlemek üzere geoteknik özellikleri araştırılmıştır Araştırılan mühendislik özellikleri; kompaksiyon ve mukavemet özellikleri, sıkışabilirlik davranımı, ıslak-kuru testler sonucunda dayanım özelliklerini de içeren kireç ve çimento ile stabilizasyon özellikleridir kullanılabileceği belirlenmiştir Çimento katkı malzemesinin eiektofiltre külünün mukavemeti, kireç katkı malzemesinin de elektrofiltre külünün çevresel etkenlere dayanımı açısından daha etkili sonuçlar verdiği tespit edilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.