Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Study on the use of communication strategies

İletişim stratejilerinin kullanımı üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101643 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ill ABSTRACT A STUDY ON THE USE OF COMMUNICATION STRATEGIES Sema Sümmen English Language Teaching Department Anadolu University Social Sciences Institute, June 2001 Advisor: Assoc. Prof. Handan Yavuz This study primarily investigates the types and frequency of communication strategies Turkish learners of English use. The study focuses on the investigation of task effect on the types and frequency of communication strategies employed. The study is limited to the identification of communication strategies at lexical level in oral production. 60 first year students in ELT department at Uludağ University participated in the study. In order to collect data for the identification and classification of communication strategies English learners employed, CAE (Certificate in Advanced English of Cambridge Speaking Test) was used. CAE included three different tasks. The first task was an interview, the second was a picture-based conversation and the last one was a problem solving task. All of the tasks were communicative. Each session was recorded and transcribed to determine the types and frequency of communication strategies. Faerch's (1984) taxonomy was used to classify the types of strategies. Analysis of the data indicated that the task type had an effect on the types and frequency of communication strategies employed. It was also indicated by the results that Turkish learners of English tend to employ L2 based strategies at a relatively high number than L] based strategies.

Summary:

11 YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZU İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Sema Sümmen İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2001 Danışman: Doç. Dr. Handan Yavuz Bu çalışmanın amacı Türk öğrencilerinin kullandığı iletişim stratejilerinin türünü ve kullanım sıklığını ortaya koymaktır. Aynı zamanda çalışmada kullanılan araçların strateji kullanımına etkisini de ele almaktadır. Çalışma, sözcük bazında sözlü anlatımda kullanılan iletişim stratejilerini belirlemeyi amaçlar. Çalışma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programına devam eden 60 birinci sınıf öğrencisinin katılımı sonucunda ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin kullandıkları iletişim stratejilerini belirlemek için bir konuşma sınavı gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan sınav 3 farklı araç içermektedir. Birincisi mülakat, ikincisi resme dayalı konuşma, üçüncüsü problem çözme aktivitesidir. Sonuçlar kullanılan araçların strateji kullanım sıklığı ile strateji türü seçiminde etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Elde edilen verilerin sonucunda, öğrencilerin ikinci dile bağlı iletişim stratejilerini, birinci dile bağlı iletişim stratejilerine oranla daha sık kullandıkları gözlenmiştir. Çalışma sonuçları öğrencilerin kullandıkları stratejilerin kullanım sıklığının ve türünün sınavın farklı aktivitelerine bağlı olarak değiştiğini göstermiştir.