Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Study on the use of complaints in the interlanguage of Turkish EFL learners

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin aradillerindeki şikayet edimi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140197 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON THE USE OF COMPLAINTS IN THE INTERLANGUAGE OF r, TURKISH EFL LEARNERS Deveci, Tanju M A , Program in English Language Teaching Supervisor: Prof Dr Deniz Zeyrek September 2003, 121 pages The purpose of this study is to investigate the complaint speech act set used by Turkish EFL learners speaking to a commiserating and contradicting teacher For this purpose, four kinds of data sources were used: twenty native English speakers' role-plays, twenty five Turkish native speakers' role-plays, forty students' role-plays and two native speakers' judgments on the students' production The subjects were given two different situations Their role-plays were audio taped and transcribed ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz İNGİLİZCE'Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN ARADİLLERİNDEKİ ŞİKAYET EDİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Deveci, Tanju Yüksek Lisans, îngiliz Dili Eğitimi Tez Yöneticisi: Prof Dr Deniz Zeyrek Eylül 2003, 121 sayfa Bu çalışmanın amacı İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin, rahatlatıcı ve sert öğretmenlerle konuşurken kullandıkları şikayet sözeylemini incelemektir Veriler anadili İngilizce olan 20 yabancı, 25 Türk, 20 İngilizce öğrenen Türk öğrenci ile yapılan rol-yapma veri toplama yöntemiyle toplanmıştır Ayrıca, iki Amerikalı öğrencilerin sözü edilen sözeylemi kullanımına ilişkin kabul edilebilirlik anketi doldurmuşlardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.