Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı

A study on Turkish efl teachers' preferences for language teaching techniques

İngilizce öğretmenlerince tercih edilen dil öğretim teknikleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 554089 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The study aimed at examining the language-teaching techniques that Turkish EFL teachers prefer using in their English classes For this purpose, a mixed methods explanatory sequential design was used to collect data from a sample of 213 Turkish EFL teachers working in Primary, Secondary/Middle and High Schools in Eskişehir province, Turkey via the questionnaire survey developed based on Larsen-Freeman (2000) and Richards & Rodgers (2001) The classes of 20 EFL teachers chosen randomly using systematic sampling among every tenth participating EFL teachers, were observed for three hours using the observation checklist developed based on the questionnaire items and post observation interviews were conducted to find out why they preferred to use those language teaching techniques The results of the quantitative phase showed that the EFL teachers preferred using meaning and function based language-teaching techniques ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Mevcut araştırma Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarda görevli İngilizce Öğretmenlerinin kullanmayı tercih ettikleri dil öğretim tekniklerini tezpit etmeyi amaçlamıştır Araştırmanın niceliksel aşamasında Larsen-Freeman (2000) ve Richards & Rodgers (2001) kaynak alınarak geliştirilen çeşitli dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla özdeşleşmiş 57 maddeden oluşan yabancı dil öğretim teknikleri anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır Ankete katılan öğretmenler arasından 20 İngilizce öğretmenin sınıf içi ders gözlemi yapılmış, öğretmenlerin en az ve en fazla kullandığı saptanan 10 dil öğretim tekniği ve sınıf içi ders gözlemi sonrası yapılan mülakatlarda söz konusu dil öğretim tekniklerini en az ve en fazla kullanma nedenleri araştırılmıştır Nicel sonuçlar öğretmenlerin dilin anlam ve işlevsel yönüne vurgu yapan dil öğretim tekniklerini kullanma eğilimi gösterirken sınıf içi gözlem ve mülakatlardan öğrencilerin İngilizce düzeyleri, motivasyonları, arzu edilmeyen davranışsal problemler, sınıf mevcutları, İngilizce ders saatlerinin azlığı vb ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.