Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Study on vocabulary learning strategies of 8 th grade students at TED Ankara College

TED Ankara Koleji 8. sınıf öğrencilerinin kelime öğrenme stratejileri üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105160 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ill ABSTRACT A STUDY ON VOCABULARY LEARNING STRATEGIES OF 8th GRADE STUDENTS AT TED ANKARA COLLEGE Saltuk, T.Tülün MA, Program in English Language Teaching Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ayşegül Daloğlu June 2001, 130 Pages. This study aimed at investigating the effectiveness of a vocabulary teaching technique RVPMR 'Recording Vocabulary with Personalized Meaning Representations' and diagnosing vocabulary-learning strategies of students in the 8th grade. With this technique, students create their own personalized meaning representations for each word they study by recording them systematically in a certain format where they keep vocabulary as a separate section in their notebooks. The present study was carried out with sixty-three 8th grade students of TED Ankara College. In the study, the data were collected in the following order; a questionnaire on vocabulary learning strategies was administered to allIV students, interviews, which were held with 13 students selected from the subjects as they applied the RVPMR systematically, and students' vocabulary section samples. Frequency counts of questionnaire results were done. The interviews were evaluated and reported in this thesis along with the students' vocabulary section samples. The most preferred strategy chosen by the students was the metacognitive strategy of 'keeping a separate vocabulary section in their notebooks' and the least preferred one was the memory strategy of 'using flash cards to learn new words'. The students in the interview group pointed out that the RVPMR technique helped them learn and remember the new words. Key Words: Learning Strategies, Vocabulary Learning Strategies

Summary:

oz TED ANKARA KOLEJİ 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Saltuk, T.Tülün Yüksek Lisans, İngiliz Dili Öğretimi Bölümü Tez Danışmanı: Y. Doç. Dr. Ayşegül Daloğlu Haziran 2001, 130 Sayfa. Bu tez TED Ankara Koleji 8. sınıflarında öğrencilerinin kelime öğrenme stratejilerini belirlemeyi ve kelime öğretiminde (KABKK) 'Kişisel Anlam Betimlemeleriyle Kelime Kaydetme' tekniğinin etkinliğini araştırmayı amaçlamıştır. Bu teknikle öğrencilerin İngilizce dersindeki her öğrendikleri yeni kelimeyi kendi kişisel anlam betimlemeleriyle defterlerindeki ayrı ve belirli bir formda tuttukları kelime bölümüne sistemli bir şekilde kaydederek, çalışmaları amaçlanmıştır. Bu çalışma TED (Türk Eğitim Derneği) Ankara Kolejinde 63 kişiden oluşan bir grupla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada veriler belirtilen sırayla toplanmıştır. Çalışma esnasında bu çalışmadaki tüm öğrencilere uygulanan kelime öğrenme stratejileri üzerine bir anket, bu çalışmada uygulanan KABKK tekniğiniVI son derece sistemli bir şekilde uyguladıkları için bu çalışmadaki öğrenciler arasından seçilen 13 kişilik küçük bir grupla yapılan görüşmelerle,öğrencilerin defterleri veri olarak kullanılmıştır. Kelime öğrenme stratejisi anketinin sonuçlarının frekans sayımı yapılmıştır. Görüşme sonuçları değerlendirilip öğrencilerin defterlerinden alman örneklerle teze aktarılmıştır. Öğrenciler metacognitive stratejisi olan ve kelime öğrenme stratejisi anketinde 'yeni kelimeleri defterlerinde ayrı bir bölümde tutma' stratejisini en çok ve 'iki tarafina kelime yazılarak kelime öğreniminde kullanılan kartlarla kelime öğrenme' olarak ankette belirtilen ve mekanik teknik olarak isimlendirilen hatırlama stratejisini en az tercih ettikleri strateji olarak belirlemişlerdir. Görüşme grubundaki öğrenciler bu çalışmada uygulanan KABKK (Kişisel Anlam Betimlemeleriyle Kelime Kaydetme) tekniğinin yeni kelimeleri öğrenme ve hatırlamada onlara yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stratejileri, Kelime Öğrenme Stratejileri