Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı

A study to determine the cement slurry behaviour to prevent the fluid migration

Çimento karışımının akışkan göçünü engellemeye yönelik davranışlarını belirlemeye yönelik bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285667 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Fluid migration behind the cased holes is an important problem for oil and gas industry both considering short terms and long terms after cementing operation For many reasons like high formation pressures, high shrinkage rate of cement slurry while setting, lack of mechanical seal, channeling due to cement slurry setting profile, hydrocarbon migration may occur and lead expensive recompletion operations and sometimes abandonment Solutions to this problem vary including high density-low fluid loss cement slurry or right angle cement setting profile ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Çimentolama operasyonundan sonra ki hem kısa zaman periyodunda hem de uzun zaman periyodunda koruma borusu arkasına doğru gelişen akışkan göçü petrol endüstrisi için önemli bir problemdir Yüksek formasyon basıncı, çimento karışımının donma esnasında yüksek oranda hacimsel küçülmesi, mekanik izolasyonun olmayışı ve de çimento karışımının donması esnasında istenilen donma eğrisinin elde edilememesi gibi sorunlar hidrokarbon göçüne neden olarak oldukça pahalı tamamlama operasyonlarına ve hatta kuyu terkine sebep olabilmektedir Çözümler çeşitlilik göstermekle beraber yüksek yoğunluklu ve düşük su kaybı değerine sahip çimento karışımları ya da dik açı yapan donma profillerine sahip çimento karışımları bu çözümlere dahil edilmelidir Bu çalışma kapsamında yapılan işlerde API G sınıfı çimentolarının temel kalite özelliklerinden biri olan serbest su değerinin akışkan göçü potansiyeline etkisi, farklı çimento örneklerinde ve de farklı fiziksel şartları da kapsayacak şekilde test edilerek değerlendirilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.