Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A subjective evaluation of tone mapping and exposure fusion algorithms in standard and small screen display devices

Standart ve küçük ekranlı görüntü araçlarında ton eşleme ve poz füzyonu algoritmalarının öznel değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341099 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Standard display devices are not capable of displaying real world scenes as they are perceived by humans. One of the reasons for this is their limited dynamic range. The field of high dynamic range (HDR) imaging has been developed to alleviate this problem. Among the techniques of HDR imaging, tone mapping operators (TMOs) and exposure fusion algorithms (EFAs) are commonly used to display HDR content on conventional low dynamic range (LDR) monitors. In this thesis, 4 TMOs and 3 EFAs are compared in terms of image quality reproduction on standard and small-screen display devices. The latter is motivated by the fact that small-screen monitors are becoming more widespread due to the advances in mobile devices and digital cameras. The quality reproduction is performed with respect to four criteria namely contrast, color, detail, and similarity. The results show that best TMOs outperform the best EFAs in terms of reproduction of contrast, detail, and similarity. However, EFAs are found to be better in reproduction of colors. Also, the differences between the algorithms are found to be minimized on a small-screen display device.

Summary:

Standart görüntüleme aygıtları, gerçek bir sahneyi insanlar tarafından algılandığı gibi göstermekte yetersiz kalmaktadır. Bunun sebeplerinden biri de standart görüntüleme cihazlarının sınırlı dinamik aralığıdır. Yüksek dinamik aralık (YDA) alanı bu problemin kısmen giderilmesi amacıyla ortaya atılmıştır. YDA görüntülemenin teknikleri arasında, ton eşleme operatörleri (TEO) ve poz füzyonu algoritmaları (PFA), geleneksel düşük dinamik aralıklı (DDA) monitorlerde YDA içeriğini görüntülerken sıklıkla kullanılır. Bu tezde 4 TEO ve 3 PFA, standart ve küçük ekranlı görüntüleme aygıtlarındaki resim kalitesi bazında karşılaştırılmıştır. Küçük ekranlı görüntüleme cihazları mobil cihazlar ve dijital aygıtların yaygın kullanılıyor olmasında ötürü çalışmaya dahil edilmiştir. Kalite değerlendirmesi kontrast, renk, ayrıntı ve benzerlik adında dört esasa göre yapılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki en iyi TEO'lar, en iyi PFA'lara kontrast, ayrıntı ve benzerlik ediniminde üstünlük sağlamışlardır. Buna karşın, PFA'ların renk ediniminde daha iyi oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca algoritmalar arasındaki farkların küçük ekranlı görüntüleme aygıtlarında azaldığı gözlemlenmiştir.