Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A surface-to-air missile equipped with a tracking based ECCM techniques

Takibe dayalı elektronik korunma teknikleri ile donatılmış yerden havaya atılan füze

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341033 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Surface-to-air missiles having infrared detectors, aiming to destroy air platforms, determine the position of targets based on the infrared energy radiating from air platforms. It is possible to detect infrared signals radiating from an air platform by a missile seeker. This will enable the missile to estimate target position with respect to missile seeker. On the other hand, there are many advanced techniques developed to prevent missiles to damage targets. It is a real need for the missiles to overcome these ECM (Electronic-Counter-Measures) techniques which are carried out by air platform. In order to satisfy this basic need of missiles, certain techniques called ECCM (Electronic-Counter-Counter-Measures) techniques have been developed. In this study, surface-to-air missile equipped with imaging infrared seeker, which has dual band Focal-Plane-Array detector, has been designed to detect target position. Infrared detector detects and measures the position of target, if the intensity of the detected infrared signals is above threshold level. In this manner, background noise is eliminated. At the same time, ECCM techniques prevent seeker to be misled by MTV (Magnesium/Teflon/Viton) and spectral flares which are ECM ammunition dispensed by an air platform. In order to realize and test the models, simulator has been developed. Dynamic motion and 3D infrared signature models of F-16 air platform; detector, ECCM techniques, gimbal, guidance, kinematic motion models of missile; MTV and spectral flares motion and 3D infrared signature models with respect to time have been developed at simulator.

Summary:

Hava platformlarına zarar vermek amacıyla tasarlanmış kızılötesi arama başlıklı yerden havaya fırlatılan füzeler hava platformundan yayılan kızılötesi enerjiyi algılayarak hedef konum tespiti yaparlar. Hava platformundan yayılan kızılötesi sinyaller füzenin arama başlığı tarafından algılanarak hedef konum tespiti yapılır. Buna karşılık, füzelerin hedefe zarar vermesini engellemek amacıyla birçok ileri teknik geliştirilmiştir. Füzelerin hava platformu tarafından uygulanan bu Elektronik Taarruz tekniklerine karşılık vermesi ihtiyaçtır. Bu nedenle Elektronik Korunma teknikleri geliştirilmiştir. Bu tezde, hedef konumunu kestirmek için, çift bant odak düzlem dizisi detektörüne sahip görüntülemeli kızılötesi arama başlıklı yerden havaya atılan füze tasarlanmıştır. Detektör, hedeften gelen kızılötesi sinyallerin belirlenmiş bir eşik şiddeti değeri üzerinde olması durumunda hedef konum tespiti yapmaktadır. Böylece, arka plan gürültüsü engellenecektir. Aynı zamanda, Elektronik Korunma teknikleri sayesinde hava platformu üzerinden fırlatılan Elektronik Taarruz mühimmatı MTV ve spektral ısı fişeklerinin füzenin arama başlığını yanıltması engellenecektir. Modellerin çalışmasını gerçekleştirmek ve modelleri test edebilmek için simülatör geliştirilmiştir. Simülatörde F-16 hava platformuna ait dinamik hareket, 3B kızılötesi imza modelleri; füze için detektör, Elektronik Korunma teknikleri, gimbal, güdüm ve hareket modelleri; Elektronik Taarruz tekniği olarak MTV ve spektral ısı fişeklerinin zamana karşı hareket ve 3B kızılötesi imza modelleri geliştirilmiştir.