Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A survey of form creation processes within the evolution of the organic tradition in architecture

Mimaride organik geleneğin gelişimi ile form oluşturma süreçleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 224005 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Beginning with the developments in biological sciences since the 1750s, many scientists have been exploring the characteristics of Nature and the living. These developments, not only enabled humans to understand the interrelations among natural beings, but also influenced and shaped an organic tradition of architectural design during modernity. In many contemporary computer-aided projects, organicity is still seen to hold a decisive though different role in formal processes, as well as acting as a guide in the design process.The thesis explores the architectural design processes involved with the natural processes in form-making within the context of the computational paradigm. To this end, organic/genomic architecture examples are researched, proceeding through a historical analysis of the characteristics of the organic tradition in modern architecture, discussed and re-analyzed within the context of instances of contemporary organic projects in computer-aided design. Through the analysis of such projects and their properties, organicism is re-evaluated within the realm of computational design.

Summary:

18. yüzyılın ortalarında başlamak üzere, biyoloji alanındaki gelişmelerle beraber, doğanın özellikleri bilim adamları tarafından incelenmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler doğadaki canlıların özelliklerinin anlaşılmasının ötesinde, aynı zamanda modern mimaride organik bir yaklaşımın oluşmasında etkili olmuştur. Organik yaklaşımın, günümüz bilgisayar destekli tasarımlarındaki form oluşumu sürecinde halen etkili olduğu ancak farklı bir yaklaşıma doğru yöneldiği, hatta tasarım sürecinde yol gösterici olduğu gözlenmektedir.Tez, bilgisayar ortamında yapılan tasarımlarda, doğadaki form gelişimi sürecini temel alan mimari projeleri araştırmaktadır. Bu amaçla tez, modern mimari dönemindeki organik yaklaşımın özelliklerini göz önüne alarak, günümüz bilgisayar destekli ortamında ortaya konulan organik mimari örneklerinin tartışılmasını ve araştırılmasını amaçlamıştır. Her iki dönemde ortaya konulan projelerin tasarım süreçlerinin incelenmesi ile günümüz bilgisayar ortamındaki tasarımlarda organik anlayışı değerlendirilecektir.