Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü

A survey of mathematical and phiklosophical problems generated by Zeno's paradoxes

Zeno paradokslarının yol açtığı matematiksel ve felsefe problemlerin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161383 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ZENO PARADOKSLARININ YOLAÇTIĞI MATEMATİKSEL VE FELSEFÎ PROBLEMLERİN İNCELEMESİ Baş, Tennur Yüksek Lisans, Felsefe Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Halil Ş Turan Nisan 2005, 77 sayfa Bu tez Zeno paradokslarına çözüm çabalarını ve ilgili problemleri tarihsel bir çerçeve içinde incelemiştir Matematiksel katılık gözönünde bulundurularak Calculus'un evrimi ve yöneltilen eleştiriler de incelenecektir Sonuç olarak bileşik bir metod önerilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.