Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A survey of teachers' implementations of new elementary school mathematics curriculum in sixth grade

Öğretmenlerin yeni altıncı sınıf matematik öğretim programını uygulamaları üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 177558 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to investigate the implementation process of the present and newly introduced instructional techniques in new elementary school mathematics curriculum in sixth grade through the reports of teachers, which has been piloted in some specific schools Moreover, it was aimed to find out the effects of several parameters on implementation, like city where school teachers are working is located, teachers? gender, teaching experience and number of students in the classroom ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, bazı okullarda pilot uygulaması yapılmakta olan ilköğretim altıncı sınıf Matematik müfredatındaki öğretim tekniklerinin uygulanma sürecini öğretmenlerin raporları doğrultusunda incelemektir Ayrıca, okulun bulunduğu il, cinsiyet, kıdem ve sınıf mevcudu gibi parametrelerin uygulama üzerindeki etkilerinin belirlenmesi de hedeflenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.