Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Uygulamalı Matematik Enstitüsü / Kriptografi Anabilim Dalı

A survey on cryptographic protocols using pairing-based cryptography

Eşleştirme tabanlı şifreleme kullanan kriptografik protokoller üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 594834 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

With the thousands of works on pairing-based cryptography, the purpose of using pairings in the protocols/schemes have changed. Before, they were used just to attack the systems. Nowadays, they have been used to design such new cryptosystems that there were no applicable methods before for these protocols like Joux's key agreement scheme. The main purpose of this thesis is to analyze how some of these protocols use pairings-based cryptography in their schemes and what they achieve with these schemes. We further share some notes that should be borne in mind while establishing new protocols.

Summary:

Eşleme tabanlı şifreleme üzerine yapılan binlerce çalışma sonucunda, protokollerde eşlemenin kullanılma amacı değişmiştir. Önceden sadece sistemlere saldırmak için kullanılan eşlemeler; günümüzde ise, yeni şifreleme sistemleri tasarlarken kullanılıyolar. Hatta Joux anahtar anlaşma şeması gibi protokollerin bazılarını uygulamak önceden imkansızdı. Bu tezin temel amacı, bu protokollerin bazılarının eşleşmelere dayalı kriptografiyi programlarında nasıl kullandıklarını ve bu programlarla neler başardıklarını analiz etmektir. Güvenlik açısından yeni protokoller oluştururken akılda tutulması gereken bazı notları daha da paylaşıyoruz.