Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A survey on S-band phase shifters

S-bant faz kaydırıcılar üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368801 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Phase shifters are essential components of beam directing in electronically scanned phased array radar transmitters and receivers that are used in electronic warfare applications for surveillance and self-protection reasons. In this thesis, initially, fundamentals of phase shifters and various phase shifter topologies are introduced. Afterwards, two-stage all pass filter based phase shifter, eight-section loaded-line phase shifter, aperture coupler based phase shifter and double shunt stub phase shifter circuits are analyzed, designed, fabricated, measured, validated and compared. Investigated circuits are analyzed in MATLAB® and simulations are performed in AWR2009® or HFSS? design environments. After the design process, circuits are manufactured using PCB technology and measured with a network analyzer. Then, simulation and measurement results are given together for validation. Finally, fabricated circuits are compared. In this study, a useful resource for S-Band phase shifter design and fabrication is aimed to be exposed meanwhile intending to reveal abilities, limitations, advantages and disadvantages of investigated circuits. Ninety degree phase shift operation throughout the S-Band with maximum of ten degree peak to peak phase error and minimum of ten decibel return loss is aimed for every fabricated circuit in order to compare them in some aspects, namely; electrical performance, size, cost, ease of manufacture and suitability for mass production. Experiments and comments on results are shared throughout the study. Survey is concluded with revising the experiments and sharing suggestions for future studies.

Summary:

Faz kaydırıcılar, hedef arama ve kendini koruma amaçlı kullanılan faz dizili alma ve gönderme radarlarında huzme yönlendirmenin temel elemanlarındandır. Bu tezde, ilk olarak, faz kaydırıcılarla ilgili temel bilgiler verilmiş ve çeşitli faz kaydırıcı tipleri tanıtılmıştır. Sonrasında, iki kademeli tüm geçiren filtre temelli faz kaydırıcı, sekiz bölmeli hat yüklemeli faz kaydırıcı, yüzey etkileşimli kuplör temelli faz kaydırıcı ve ikili şönt hat faz kaydırıcı yapıları analiz edilmiş, tasarlanmış, üretilmiş, ölçülmüş, doğrulanmış ve karşılaştırılmıştır. İncelenen devreler MATLAB® kullanılarak analiz edilmiş ve benzetimler AWR2009® veya HFSS? tasarım ortamlarında gerçekleştirilmiştir. Tasarım sürecinden sonra, devreler baskı devre teknolojisi kullanılarak üretilmiş ve devre analizörüyle ölçülmüştür. Daha sonra, tasarım ve ölçüm sonuçları bir arada verilerek sonuçlar doğrulanmıştır. Son olarak üretilen devreler karşılaştırılmıştır Bu çalışmada, incelenen devrelerin yetenekleri, sınırları, avantajları ve dezavantajları açığa çıkarılmaya çalışılırken S-Bant faz kaydırıcı tasarımı ve üretimi hakkında kullanışlı bir kaynak ortaya koymak amaçlanmıştır. Üretilen devreleri elektriksel performans, büyüklük, maliyet, üretim kolaylığı ve seri üretime uygunluk ölçütleri bakımından karşılaştırmak amacıyla her bir incelenen devre için S-Bant boyunca doksan derece faz kayması, tepeden tepeye en fazla on derece faz hatası ve en az on desibel geriye dönüş kaybı hedeflenmiştir. Deneyimler ve sonuçlar üzerine yorumlar çalışma boyunca paylaşılmıştır. Araştırma, deneyimlerin üzerinden geçilerek ve gelecek çalışmalar için öneriler paylaşılarak sonuçlandırılmıştır.