Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Survey on the system of architectural education at the Middle East Technical University department of architecture, 1956-1980

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mimarlık bölümü eğitim sistemi üzerine bir çalışma, 1956-1980

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140141 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A SURVEY ON THE SYSTEM OF ARCHITECTURAL EDUCATION AT THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, 1956-1980 Uysal, Yüksel Yeşim M A , Department of History of Architecture Supervisor: Assist Prof Dr Elvan Altan Ergut September 2003, 203 Pages This thesis explores the system of architectural education in the Middle East Technical University Department of Architecture between 1956 and 1980 The formation and the transformation of the system of architectural education in the school are investigated with references to the evolution of the social, political, economic and architectural context of Turkey in the period and the systems of architectural education applied in the country ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARLIK EĞİTİMİ SİSTEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, 1956-1980 Uysal, Yüksel Yeşim Y Lisans, Mimarlık Tarihi Bölümü Tez Yöneticisi: Assist ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.